پرش به محتوا
سامانه توسعه روستایی گلستان

جغرافیای طبیعی-هم دما

محدوده های هم دما

راهنمای نقشه

مقیاس نقشه :1301219.35


در سرفصل سیمای طبیعی و انسانی استان ظرفیت های طبیعی استان شامل چهره‌های طبیعی شامل اشکال زمین ریختی، آب و هوا (اقلیم)، پوشش و تنوع گیاهی و جانوی و سایر پدیده های طبیعی، ظرفیت های انسانی استان شامل جمعیت، سواد، نژاد و زبان، تاریخ، ساختار اداری و کوچ‌نشینی و در نهایت مخاطرات تهدید کننده استان شامل بلایای طبیعی ناگهانی وبلایای طبیعی تدریجی تشریح و شناخت کلی از استان سمنان ارائه می گردد.

جغرافیای طبیعی

 

در جغرافیای طبیعی، چهره‌های طبیعی شامل اشکال زمین ریختی، آب و هوا (اقلیم)، پوشش و تنوع گیاهی و جانوی و سایر پدیده های طبیعی استان بررسی می گردد. هدف از این بررسی درک فیزیکی بهتر  طبیعت استان است. داده های موجود از استان ، وضعیت زمین ریخت، ارتفاع از سطح دریا، و وضعیت اقلیمی استان را پوشش می دهد. استان از نظر جغرافیای طبیعی به صورت زیر است:

ارتفاع از سطح دریا

ارتفاع از سطح دریا عبارتی است که به میزان ارتفاع عارضه یا نقطه در خشکی یا هوا از سطح متوسط آب‌های آزاد اشاره دارد. از ویژگی‌های ارتفاع از سطح دریا می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • هر ۱۰۰۰ متر افزایش ارتفاع، ۶ درجه کاهش دمای هوا را در پی دارد.
  • هر ۳۰۰ متر افزایش ارتفاع، اشعهٔ ماوراء بنفش خورشید، ۴٪ افزایش می‌یابد.

 

ناهمواری ها و ارتفاع از سطح دریا

راهنمای نقشه

مقیاس نقشه :1301219.35

زمین ریخت منطقه

زمین ریخت به اشکال ناهمواری‌های سطح زمین گفته می شود. زمین ریخت استان به صورت زیر است:

سازند زمین

سازند به مجموع لایه‌هایی گفته می‌شود که دارای ترکیب سنگ‌شناسی مشخص بوده و در سطح نسبتاً وسیعی گسترش و امتداد داشته، حد فاصل آن با لایه‌های زیرین و بالایی کاملا مشخص باشد، همچنین زمان رسوب‌گذاری در طول امتداد آن یکسان و قابل نقشه‌برداری باشد. سازند زمین استان دارای ویژگی های زیر است.

در این خصوص داده ای در دسترس نیست

زمین شناسی

وضعیت رسوبات و نحوه تشکیل آنها روی زمین و همچنین استفاده های زمین مورد نظر است. وضعیت استان از نظر این پارامتر به صورت زیر است.

در این خصوص داده ای در دسترس نیست

دشت مرتبط

به زمین مسطح و نسبتاً همواری می‌گویند که معمولاً بلندای کمی داشته باشد. دشت ها از بخش های اصلی حوزه آبریز هستند. این استان با توجه به حوزه آبریز خود در دشت های زیر قرار می گیرد.

در این خصوص داده ای در دسترس نیست

ویژگی اقلیم و آب و هوا

اقلیم به شرایط آب و هوایی یک منطقهٔ جغرافیایی نظیر دما، رطوبت، فشار اتمسفر، باد، بارش و سایر مشخصه‌های هواشناسی در مدت زمانی نسبتاً طولانی نسبت داده می‌شود. وضعیت اقلیم و مشخصات متوسط آب و هوایی استان براساس داده های موجود به صورت زیر است:

تقسیمات اقلیمی از نظر حوضه آبریز

حوضه آبریز منطقه‌ای است که رواناب‌های سطحی آن در یک مسیر مشخص حرکت کرده و در یک نقطه متمرکز می شوند. وضعیت استان از نظر ناحیه آبریز، حوضه آبریز و زیرحوضه آبریز به صورت زیر است:

شما مجوز دسترسی لازم را برای مشاهده این داده ندارید.

ناحیه آبریز

شما مجوز دسترسی لازم را برای مشاهده این داده ندارید.

حوضه آبریز

شما مجوز دسترسی لازم را برای مشاهده این داده ندارید.

زیرحوضه آبریز

متوسط بارش سالانه

بارش سالانه میزان بارندگی است که طی یک سال آبی (از آغاز مهر تا پایان شهریور سال بعد به صورت های مختلف  نم نم باران، باران، برف و باران، برف و تگرگ بر سطح زمین ببارد واحد اندازگیری آن میلی متر می باشد. متوسط بارش سالانه میانگین بلند مدت بارندگی های سالانه می باشد. نواحی بارشی استان و متوسط بارش سالانه آنها طبق جدول زیر است:

محدوده های هم بارش

راهنمای نقشه

مقیاس نقشه :1301219.35

متوسط دمای سالانه

دمای سالانه میزان دمایی است که از میانگین گیری دمای روزهای مختلف یک سال حاصل می شود. متوسط دمای سالانه میانگین بلند مدت دمای سالانه می باشد. متوسط دمای سالانه منطقه ای که استان در آن واقع است طبق جدول زیر است:

محدوده های هم دما

راهنمای نقشه

مقیاس نقشه :1301219.35

منابع خاک

خارجی ترین بخش زمین از خاک تشکیل شده است. خاک محصول فرسایش و خردشدگی سنگ هاست. خاک‌ها مخلوطی از مواد معدنی و آلی هستند که از تخریب سنگها در نتیجهٔ هوازدگی بوجود می‌آیند که البته نوع و ترکیب خاک‌ها در مناطق مختلف بر حسب شرایط ناحیه فرق می‌کند.

چهار موضوع پتانسیل خاک، کاربری زمین، بافت خاک و حاصلخیزی خاک استان در این قسمت مورد توجه قرار می گیرد.

پتانسیل خاک

اشاره به ویژگی های اصلی خاک و نوع گیاهانی دارند که در آن خاک قابلیت رشد دارند. پتانسیل خاک استان به صورت زیر است:

در این خصوص داده ای در دسترس نیست

کاربری زمین

اشاره به که کاربری دارد که از سوی دولت برای اراضی استان در نظر گرفته شده است. کاربری اراضی استان به صورت زیر است:

در این خصوص داده ای در دسترس نیست

بافت خاک

اندازه نسبي ذرات خاک را اصطلاحاً بافت خاک گويند که حاکي از ريزي و درشتي خاک مي باشد. بافت در تغذیه و رشد و نمو گیاهان نقش مهمی را ایفا میکند . بافت خاک استان به صورت زیر است:

در این خصوص داده ای در دسترس نیست

حاصل خیزی خاک

حاصلخیزی خاک توصیف کننده توانایی و قابلیت خاک برای تامین شرایط رشد پایا، بهینه و مطلوب گیاه است. حاصلخیزی خاک استان به صورت زیر است:

در این خصوص داده ای در دسترس نیست

منابع آب

آب یکی از مواد مایع و فراوان‌ترین مادهٔ مرکب بر روی سطح کره زمین و بستر اولیه حیات به شکلی که امروزه می‌شناسیم، است. بیش از ۷۱٫۱٪ وزن یک انسان از آب تشکیل شده‌است و نیز بیش از ۷۰٪ سطح کره زمین را آب پوشانده است (نزدیک به ۳۶۰ میلیون از ۵۱۰ میلیون کیلومتر مربع) با وجود این حجم عظیم آب تنها 3 درصد از آب‌های کره زمین شیرین و قابل شرب است و باقی آن به علت محلول بودن انواع نمک‌ها خصوصاً نمک خوراکی غیرقابل استفاده است. از همین دو درصد آب شیرین بیش از ۹۰ درصد به صورت منجمد در دو قطب زمین و دور از دسترس بشر واقع شده‌است.

آب خواص مهمی دارد که در زندگی ما بسیار با ارزشند. تحقیقات آماری در بسیاری از کشورها نشان می‌دهد که میانگین مصرف روزانه آب برای هر نفر ، حدود 300 لیتر است. در حالی که مصرف نهان آب برای هر نفر ، حدود 6000 لیتر و از قرار زیر می‌باشد:

  • آبیاری کشتزارها و تهیه و تولید مواد غذایی: 2600 لیتر
  • تأمین انرژی: 2400 لیتر
  • صنایع و معادن: 700 لیتر
  • امور بازرگانی و خدمات: 34 لیتر

منابع آب شیرین

منابع آب شیرین، اصطلاحاً منشأ آبی هستند که مفید یا ظرفیت مفید بودن برای انسان‌ها دارند. مصارف آب شامل فعالیت‌های کشاورزی، صنایع، خانگی و محیط زیست می‌باشد. ۹۶٫۷ درصد کل آب‌های کره زمین شور و مابقی (۲٫۳ درصد) شیرین هستند. بیشتر از دو سوم آب‌های شیرین در یخچال‌های طبیعی و قطب‌های شمال و جنوب زمین قرار دارند. منبع آب شیرین آب در گردش زمین است

منابع آب شیرین به دو قسمت سفره های زیر زمین و اب های سطحی تقسیم می شوند:

آبهای زیر زمینی

آب‌های شیرینی که در خلل و فرج خاک و صخره‌ها (سوراخ‌های خاک و صخره‌ها) موجود است را آب زیرزمینی می‌گویند. همچنین آبی که در لایه‌های آبدار (سفره‌های آب زیرزمینی) زیر سطح ایستابی را نیز شامل می‌شود که نوعی اب شیرین است.

داده های موجود اطلاعاتی در مورد پتانسیل آب های زیر زمینی استان ارائه نمی کنند. منابع آب وابسته به آبهای زیرزمینی از نظر برداشت پذیر بودن قنات، چاه و چشمه می باشد. قنات و چشمه در بخش امور زیر بنایی و تامین آب مورد توجه قرار گرفته است.

تعداد و موقعیت و چشمه های موجود در استان به صورت زیر است:

در این خصوص داده ای در دسترس نیست

آبهای سطحی

آب جاری در رودخانه‌ها، دریاچه‌ها و تالاب‌ها را آب سطحی می‌گویند. آب سطحی بطور طبیعی از طریق بارش (برف و باران) تأمین می‌شود و با ورود به دریاها یا تبخیر و یا نفوذ عمقی به سفره‌های آب زیرزمینی از چرخه دسترسی خارج می‌شوند. در مورد وضعیت آب های سطحی استان داده های موجود رودخانه ها و دریاچه ها (شامل دریاچه های مصنوعی) را نشان می دهد

رودخانه ها

رودخانه به بستر و مسیر حرکت «رود» گفته می‌شود. تعداد و موقعیت رودخانه های استان به صورت زیر است:

در این خصوص داده ای در دسترس نیست

دریاچه ها

دریاچه محدودهٔ آبی است که به آب‌های آزاد راهی ندارد. تعداد و موقعیت دریاچه های استان به صورت زیر است:

وضعیت و موقعیت دریاچه ها

شما مجوز دسترسی لازم را برای مشاهده این داده ندارید.

راهنمای نقشه

مقیاس نقشه :1301219.35