پروژه های اقتصاد مقاومتی استان طی سال های مختلف به شرح ذیل می باشد: 

قالب پیشنهادی پروژه های اشتغال زای منطبق با سیاست ها و برنامه های اقتصاد مقاومتی توسط دستگاه های اجرائی استان در سال 1396

عنوان برنامه اشتغال زای دستگاه اجرایی در سال 1396:

ردیف

عنوان طرح یا پروژه پیشنهادی

نوع محصول

واحد

میزان

نوع طرح

شهرستان محل اجرا

منبع تامین اعتبار

میزان سرمایه گذاری مورد نیاز

اشتغال موجود

پیش بینی اشتغال (نفر)

**پیش بینی زمان اجرا

ایجاد

تکمیلی

توسعه ای

استانی

ملی

سایر

ریالی (میلیون ریال)

ارزی(دلار)

شروع

پایان

ثابت

درگردش

1

مجتمع گردشگری ققنوس

خدماتی

1

226

*

 

 

سمنان

 

 

*

1500000

 

 

110

400

1391

1396

2

سفره خانه سنتی خیل خان

خدماتی

1

85

 

*

*

مهدیشهر

 

 

*

30000

 

 

-

14

1394

1396

3

هتل بسطام

خدماتی

1

60

*

 

 

شاهرود

 

 

*

180000

 

 

 

43

1392

1396

4

هتل شهمیرزاد (سارا)

خدماتی

1

48

*

 

 

مهدیشهر

 

 

*

150000

 

 

 

25

1391

1396

5

هتل شهر آفتاب

خدماتی

1

84

*

 

 

گرمسار

 

 

*

60000

 

 

 

21

1390

1396

6

مجموعه گردشگری شبدیز

خدماتی

1

48

*

 

*

سمنان

 

 

*

16000

200

 

 

60

1386

1396

7

مجتمع گردشگری اورس سبز

خدماتی

1

20

*

 

 

شاهرود

 

 

*

80000

 

 

 

21

1392

1396

8

مجتمع سنتی حاجی آباد

خدماتی

1

14

 

*

*

گرمسار

 

 

*

36000

 

 

 

20

1395

1396

9

کاروانسرای ایوانکی

خدماتی

1

60

 

*

*

گرمسار

 

 

*

13000

 

 

 

40

1396

1398

10

کاروانسرای میاندشت

خدماتی

1

 

 

*

*

میامی

 

 

*

18500

 

 

 

120

1396

1398

11

کاروانسرای دامغان

خدماتی

1

 

 

*

*

دامغان

 

 

*

13500

 

 

 

45

1396

1398

12

خانه ابراهیمی

خدماتی

1

 

 

*

*

دامغان

 

 

*

6000

 

 

 

10

1396

1397

13

خانه میررحیمی

خدماتی

1

 

 

*

*

دامغان

 

 

*

5000

 

 

 

8

1396

1397

14

حمام نخست

خدماتی

1

 

 

*

*

سمنان

 

 

*

8000

 

 

 

10

1396

1397

15

خانه تدین

خدماتی

1

 

 

*

*

سمنان

 

 

*

3500

 

 

 

15

1396

1397

16

 مجموعه تاریخی چشمه علی

خدماتی

1

 

 

 

 

دامغان

 

 

*

1000

 

 

 

50

1396

1396

17

بنای دروازه ارگ سمنان

خدماتی

1

 

 

 

 

سمنان

 

 

*

200

 

 

 

 

 

 

18

اقامتگاه بوم گردی روزیه

خدماتی

1

 

 

*

 

 

 

 

*

1000

 

 

 

2

 

 

19

اقامتگاه بوم گردی صدف کویر

خدماتی

1

 

 

*

 

 

 

 

*

1900

 

 

 

3

 

 

20

اقامتگاه بوم گردی قاصدک کویر

خدماتی

1

 

 

*

 

 

 

 

*

1000

 

 

 

3

 

 

21

اقامتگاه بوم گردی رویای کویر

خدماتی

1

 

 

*

 

 

 

 

*

1200

 

 

 

3

 

 

22

اقامتگاه بوم گردی عمارت مهرو ماه

خدماتی

1

 

 

*

 

 

 

 

*

2000

 

 

 

3

 

 

23

اقامتگاه بوم گردی عمارت پدر سالار

خدماتی

1

 

 

*

 

 

 

 

*

1900

 

 

 

3

 

 

24

اقامتگاه بوم گردی خانه ناصر لشکر

خدماتی

1

 

 

*

 

 

 

 

*

1800

 

 

 

3

 

 

25

کمپ گردشگری پارک دانشجو دامغان

خدماتی

1

 

*

*

 

دامغان

 

*

 

200

 

 

 

4

1390

1396

26

اقامتگاه بوم گردی نورخونه

خدماتی

1

 

 

*

*

آرادان

 

 

*

1000

 

 

3

5

1396

1396

27

اقامتگاه بومگردی پدر

خدماتی

1

 

 

*

*

دامغان

 

 

*

1000

 

 

 

5

1396

1396

28

اقامتگاه بوم گردی

خدماتی

1

 

 

*

*

دامغان

 

 

*

1000

 

 

 

5

1396

1396

29

اقامتگاه بوم گردی

خدماتی

1

 

 

*

*

شاهرود

 

 

*

1000

 

 

 

5

1396

1396

30

دفتر خدمات مسافرتی

خدماتی

1

 

*

 

 

سمنان

 

 

*

1000

 

 

 

5

1396

1396

31

دفتر خدمات مسافرتی

خدماتی

1

 

*

 

 

سمنان

 

 

*

1000

 

 

 

5

1396

1396

32

اقامتگاه بوم گردی ورمز

خدماتی

1

 

 

*

*

مهدیشهر

 

 

*

1000

 

 

 

5

1396

1396