پرش به محتوا
سامانه توسعه روستایی گلستان

امور فرهنگی و اجتماعی شامل آن دسته از فعالیت ها و امکاناتی می شود که باعث توسعه فعالیت های اجتماعی، اوقات فراغت و هویت بخشی جامعه شده و سرمایه اجتماعی آن جامعه را بالا می برد. هدف امور اجتماعی حفظ و بهبود سرمایه انسانی جامعه است. این نوع فعالیت ها، هویت ملی و محلی را تقویت کرده، ارزش های جامعه را ارتقاء داده، امید به آینده و زندگی را تقویت کرده و موجب اعتلای جامعه می شود. امور فرهنگی و اجتماعی  استان سمنان را می توان به چهار دسته اوقات فراغت، فرهنگ و مذهب، آموزش، تامین و رفاه اجتماعی و سلامت تقسیم کرد.

اوقات فراغت، فرهنگ و مذهب

فعالیت هایی نظیر اوقات فراغت و ورزش، فعالیت های فرهنگی، نشر و سخن پراکنی، فعالیت های مذهبی و اجتماعی در این طبقه قرار دارند.

1- اوقات فراغت و ورزش

 بررسی عملکرد تحليلی بخش  ورزش در استان طی سال 96 ـ 1395

 مساحت کل فضاهای ورزشی اعم از روباز و سرپوشیده در سال 1395 معادل 474700 متر مربع بوده است که با رشدی معادل دو درصد به 482863 متر مربع در سال 1396 ارتقا پیدا نموده است. از رقم مذکور در سال 1395، میزان 326930 متر مربع فضای ورزشی روباز و 147770 متر مربع فضای ورزشی سرپوشیده بوده که ارقام یاد شده در سال 1396 به ترتیب به 328385و 154478 متر مربع تغییر یافته اند.

همچنین مساحت فضاهای ورزشی مخصوص بانوان در سال 1395، معادل 12869 متر مربع بوده که با رشد 31 درصدی به 16849 مترمربع در سال 1396 رسیده است.

سرانه مجموع فضاهای ورزشی در سال 1395، معادل0.81 متر مربع  به ازای هر نفر بوده بوده که در سال 1396 به علت افزایش جمعیت به 68/0 متر مربع رسیده است. همچنین سرانه فضاهای ورزشی روباز از 58/0 متر مربع به ازای هر نفر به 47/0 متر مربع و سرانه فضاهای ورزشی سرپوشیده از 23/0 متر مربع به ازای هر نفر به 22/0 متر مربع تغییر یافته است.

میزان تغییرات اماکن ورزشی طی سال های 1395 و 1396

عناوین اماکن ورزشی و شاخص‌های مربوطه

واحد

تعداد اماکن ورزشی و عملکرد شاخص در سال

درصد تغييرات 96به95

 

95

96

 

تعداد اماکن ورزشی

باب

209

210

 

0.5

تعداد اماکن ورزشی روباز

باب

67

67

0

تعداد اماکن ورزشی سرپوشیده

باب

142

143

0.7

مساحت کل فضاهای ورزشی

متر مربع

474700

482863

1.7

مساحت فضاهای ورزشی روباز

متر مربع

326930

328385

0.4

مساحت فضاهای ورزشی سرپوشیده

متر مربع

147770

154478

4.5

مساحت فضاهای ورزشی مخصوص بانوان

متر مربع

12869

16849

31

سرانه مجموع فضاهای ورزشی به ازای هر نفر

متر مربع

0.81

0.68

16-

سرانه فضای ورزشی روباز به ازای هر نفر

متر مربع

58/0

0.47

19-

سرانه فضای ورزشی سرپوشیده به ازای هر نفر

متر مربع

23/0

0.22

4.3-

 

در سال 1394 این استان دارای 395950 متر مربع فضای ورزشی روباز و 170807 متر مربع فضای ورزشی سرپوشیده می‌باشد که در این سال نیز بیش‌ترین مساحت فضاهای ورزشی در اختیار شهرستان شاهرود با 163335 متر مربع و کم‌ترین آن در اختیار شهرستان سرخه با 23140 متر مربع قرار داشته است.

تعداد اماکن ورزشی روباز استان در سال 1393

شهرستان

زمین فوتبال چمن

زمین فوتبال خاکی

مجموعه سوارکاری

پیست دو و میدانی

زمین تنیس

دامغان

3

7

0

1

0

سمنان

5

6

0

1

1

شاهرود

3

16

0

1

0

گرمسار

4

6

0

1

0

مهدیشهر

2

1

0

1

0

سرخه

0

2

0

0

0

میامی

1

5

0

0

0

آرادان

0

4

0

0

0

استان

18

47

0

5

1

تعداد اماکن ورزشی سرپوشیده استان در سال 1394

شهرستان

جمع اماکن ورزشی

سالن تنیس روی میز

سالن شطرنج

سالن والیبال

سالن بسکتبال

سالن بوکس

سالن شمشیربازی

دامغان

36

1

1

6

2

0

0

سمنان

25

1

1

4

1

0

0

شاهرود

40

2

0

1

1

0

0

گرمسار

19

5

0

1

1

0

0

مهدیشهر

16

0

0

0

0

0

0

سرخه

7

0

0

0

0

0

0

میامی

12

0

0

3

0

0

0

آرادان

6

0

0

1

0

0

0

استان

161

9

2

16

5

0

0

 

 

2- فعالیت های فرهنگی

تعداد وظرفیت سالن های نمایش و سينما های استان:

تعداد سالن های نمایش استان سمنان در سال 1396، معادل  22 باب بوده است که نسبت به سال 1395باتعداد 10 باب دارای 120 درصدرشد می باشد.

گنجایش وظرفیت سالن های نمایش استان سمنان در سال 1396، معادل  6318 صندلی بوده است که نسبت به سال 1395باتعداد 2921 صندلی دارای 116 درصدرشد می باشد.

ضمنا تعداد وظرفیت سینماهای استان درسال 1396 نسبت به سال 1395 هیچگونه تغییری نداشته است.

 • تعداد چاپخانه های استان:
 • تعداد چاپخانه های استان در سال 1396، معادل  89 چاپخانه بوده است که نسبت به سال 1395باتعداد 81 چاپخانه دارای 10درصدرشد می باشد.
 •        مقايسه شاخص‌های بخش فرهنگ و هنر استان سمنان

  عنوان شاخص

  واحد

  1395

  1396

  درصد تغيير

  (96به95)

  تعداد سينماهاي استان (فعال)

  باب

  7

  7

  0

  گنجايش سالن‌های سينما

  صندلي

  2560

  2560

  0

  تعداد سالن‌های نمايش وابسته به اداره كل ارشاد

  باب

  10

  22

  120

  گنجايش سالن‌های نمایش وابسته به اداره كل ارشاد

  صندلي

  2921

  6318

  116

  تعداد چاپخانه (تحت نظارت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی)

  چاپخانه

  81

  89

  10

   

   

 • صدا و سیما
 • صدا وسیمای مرکز سمنان فعالیت های خودراابتدا بادوفرستنده رادیویی به قدرت 10کیلو وات (سمنان) ویک کیلووات (دامغان) درسال 1385 به عنوان رله برنامه شبکه های سراسری آغاز نمود وبه تدریج بردامنه وبعد این فعالیت ها اضافه گردید. باتشکیل دفترخبری درشهرسمنان دربهمن ماه 1360 که وظیفه کسب وانعکاس اخبارسمنان را برعهده داشت . دربرخی ازایام ویژه مثل ماه مبارک رمضان اقدام به برنامه سازی نمود ، اما این اقدامات علیرغم تلاش دست اندرکاران درآن زمان به دلیل عدم وجودامکانات موردنیازدرحداستانداردهای صدا وسیما نبود. درروز 13آبان سال 1369 باپخش اذان ظهر بخش رادیو فعال شد ودرهمین تاریخ پخش زنده اخبارمحلی رادیو ونیز پخش اطلاعیه نیم روزی آغاز گردید. درتاریخ 3/6/1370 همزمان باافتتاح رسمی مرکزبه وسیله ریاست سازمان پخش سیما باپخش مستقیم مراسم افتتاح ونیزاخبارمحلی فعالیت خودرا آغازنمود وازاول آذرماه 1370 باپخش برنامه های محلی وآگهی بازرگانی این فعالیت گسترش پیدا کرد. به تدریج تلاش دست اندرکاران سبب گردیدپخش اولین برنامه تولیدی شبکه محلی درمرکز درتاریخ 5/4/1371 آغاز شود. درسال های اخیر مرکزسمنان توسعه قابل توجهی پیداکرد. اکنون دارای شبکه استانی رادیویی وتلویزیونی بوده ودرسال های اخیر فرستنده های رادیویی وتلویزیونی بسیاری درنقاط مختلف شهرهای استان مورد بهره برداری قرارگرفت. باهمکاری سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان باصدا وسیما نسبت به تامین اعتبارموردنیاز برای ساخت وتکمیل ایستگاههای رادیویی وتلویزیونی درسطح استان وهمچنین تخصیص اعتبار برای بهسازی وترمیم جاده های اختصاصی دسترسی ایستگاهها وتجهیزات مرکزصدا وسیما دراستان اقدام شده است وسازمان موفق به اجرای درصدبالایی ازپوشش شبکه دراستان گردیده است که دربین استان ها ازرتبه بالایی برخوردارمی باشد.

  درجدول ذیل وضعیت ساعات تولید وپخش برنامه های صدا وسیمای مرکز استان سمنان را درسال های 1395 و 1396 نشان می دهد که براین اساس درسال 1396 تولید برنامه وپخش اخبار وگزارش خبری دربخش صدا نسبت به سال 1395 به ترتیب دارای 1.5 درصد و 208 درصد رشد می باشد. همچنین درسال 1396 تولید برنامه وپخش اخبار وگزارش خبری دربخش سیما نسبت به سال 1395 به ترتیب دارای 1.4 درصد و 108 درصد رشد می باشد.

   

   

3- نشر و سخن پراکنی

تعداد کتابخانه ، اعضاء ، کتاب های موجود وکتاب های به امانت گرفته شده کتابخانه‌های استان:

تعداد کتابخانه‌هاي استان در سال 1396، معادل 72 باب بوده است که نسبت به سال 1395 هیچگونه تغییری نداشته است.

تعداد اعضای کتابخانه‌هاي استان در سال 1396، معادل  60126  نفر بوده است که نسبت به سال 1395باتعداد 57553 نفردارای 4.5 درصدرشد می باشد.

تعداد کتاب های موجود در کتابخانه‌هاي استان در سال 1396، معادل  1042707 جلد بوده است که نسبت به سال 1395باتعداد 1072613 جلد دارای 2.7درصدکاهش می باشد. علت این کاهش اجرای طرح وجین بوده که براساس آن کتاب های فرسوده ازکتابخانه خارج می گردد. همچنین تعدادی ازکتابها توسط امانت گیرندگان به کتابخانه ها عودت داده نشده است .

تعداد کتاب های به امانت گرفته شده کتابخانه‌هاي استان در سال 1396، معادل  604962  جلد بوده است که نسبت به سال 1395باتعداد 596124 جلددارای 1.5 درصدرشد می باشد.

                عملکرد شاخص‌های مربوط به کتاب و کتاب‌خوانی در طی سال‌های 1395 و 1396

عنوان متغیرهای مورد نیاز

واحد اندازه‌گیری

 

 

1395

1396

درصدتغییرات

تعداد کتابخانه‌های عمومی

باب

72

72

0

تعداد اعضای کتابخانه‌های عمومی

عضو

57553

60126

4.5

تعداد کتاب‌های موجود در کتابخانه‌های عمومی

جلد

1072613

1043707

2.7-

تعداد کتاب‌های به امانت گرفته شده از کتابخانه‌های عمومی

جلد

596134

604962

1.5

           
 
 

*به دلیل راه‌اندازی سامانه آماری و گزارش‌گیری سامانه، تعداد امانت به‌تدریج واقعی شد.

 

 

4- مذهبی و اجتماعی

دین مجموعه ای است از عقاید و قوانین و مقرراتى که هم به اصول فکرى بشر نظردارد و هم درباره اصول گرایشى وى سخن مى‏ گوید و هم اخلاق و شئون ‏زندگى او را تحت پوشش قرار مى‏ دهد. مهم ترین نمود ظاهری دین در قالب اماکن دینی و مراسم های دینی و مذهبی خود را نمایان می سازد.

داده های موجود هیچ نوع داده ای در این خصوص ارائه نمی دهد.