پرش به محتوا
 •  سال 1397 حمایت از کالای ایرانی
 • سال 1398 رونق تولید 
 • سال 1396 اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال 
 • وظایف اصلی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان 
 •  کارگروه های اصلی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان 
 • اعضای اصلی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان 

وظایف ارکان ستاد

وظايف ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان

 1. اجرای مصوبات ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی
 2. ابلاغ رهنمودهاي كلي، سياست‌هاي كلي، مضامين و راهبرد‌های مرتبط با كارگروه‌هاي اجرایی
 3. بررسی و تصویب تشكيلات و وظايف، اولويت‌ها، اقدامات برنامه‌های عملياتي كارگروه‌هاي اجرایی با ملاحظات استانی در چارچوب اسناد ملی و بالادستی.
 4. هدایت، راهبری و ایجاد هماهنگی بین اركان فعالیت‌ها و نظارت عاليه بر انجام وظايف در سطح استان.
 5. اتخاذ تصمیمات اجرایی لازم و اعلام جهت اجرا و پیگیری به دستگاه‌های مسئول و مجری و همکار.
 6. تهیه برنامه‌های عملياتی اقتصاد مقاومتی استان و دستگاه‌های اجرایی استانی با همکاری و هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط در چارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و راهبردهای مربوط و پيگيری تأمین نيازهای اجرای برنامه‌های مصوب ستاد
 7. هماهنگی جهت تدوین برنامه‌های عملياتی، دریافت برنامه‌های عملياتی دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی غيردولتی برای تحقق اقتصاد مقاومتی و بررسی و تصویب آن‌ها
 8. گزارش‌گیری منظم از اجرای برنامه‌ها
 9. شناسایی و معرفی موانع اجرایی یا قوانين و مقررات مغایر
 10. ایجاد سازوکار مناسب به‌منظور تشخيص و تعيين اولویت‌ها برای تخصيص بهينه منابع محدود

وظایف دبیرخانه ستاد استان

 1. پایش و رصد اجرای هر یک از پروژه‌ها بر اساس «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی (نیپا)» و مصوبات ستاد، توسط دبیرخانه ستاد صورت می‌گیرد. برای نظارت بر اجرا و حصول اطمینان از پیشرفت پروژه‌های مصوب، بازدیدهای میدانی به‌صورت اتفاقی حسب مورد توسط دبیرخانه انجام خواهد شد و پس از ارزیابی عملکرد، تشویق و یا تنبیه مجری در دستور کار ستاد قرار می‌گیرد.
 2. دبیرخانه ستاد پس از بررسی گزارش‌های واصله از «دستگاه مجری» و مستندات مربوط، موضوع را جهت پیگیری اجرای پروژه، رسیدگی به نحوه اجرا و بررسی مشکلات و اتخاذ تصمیمات مقتضی برای پیشبرد پروژه، در دستور کار «نشست سه جانبه رئیس ستاد، دستگاه مجری و دبیرخانه ستاد» که به‌صورت هفتگی تشکیل می‌شود، قرار می‌دهد.
 3. هماهنگی‌های اداری، دریافت و بررسی پيشنهادها، تهيه دستور جلسات، ثبت و ضبط مذاکرات و تصميمات، گزارش‌گیری، اطلاع‌رسانی و آموزش دست‌اندرکاران، دبيرخانه ستاد با مسئوليت دبير ستاد

وظايف كارگروه‌هاي 4 گانه

 1. تائید پیش‌نویس اقدامات، طرح‌ها و پروژه‌های دارای اولويت‌ اقتصاد مقاومتی بر اساس ملاحظات آمايشي- منطقه‌اي.
 2. پيشنهاد‌ دستگاه‌های مجری و همکار جهت تدوین برنامه اجرایی و عملیاتی تکلیفی به ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتي.
 3. تائید برنامه زمان‌بندی (CPM) و فرآیند نظارت بر هر یک از اقدامات و عملیات اجرایی و ارائه به ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتي.
 4. بررسی و تائید اقدامات و عملیات انجام شده توسط دستگاه‌های مجری و همکار و ارائه گزارش به دبیرخانه ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتي (هردو هفته یک‌بار).
 5. نظارت و پیگیری جهت انجام اصلاحات لازم ارجاعی توسط ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتي به دستگاه مجری بر اساس فرآیند مصوب.

وظايف دستگاه اجرايي مجری

 1. پروژه‌های مصوب برای اجرا در سال 95 می‌بایست توسط «دستگاه مجری» با اولویت و در چارچوب «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی» اجرا و تکمیل شوند. کلیه مسئولیت‌ها از زمان ابلاغ تا اتمام پروژه بر عهده «دستگاه مجری» خواهد بود.
 2. «دستگاه مجری» با قید فوریت حداکثر ظرف مدت دو روز برای تسریع در اجرای هر یک از آن‌ها نسبت به صدور حکم برای معاون و یا مسئول ذی‌ربط خود به‌عنوان مجری اقدام و به دبیرخانه ستاد معرفی نماید.
 3. مجری منصوب از سوی دستگاه مجری موظف است ظرف مدت یک هفته پس از ابلاغ این مصوبه برای هر یک از پروژه‌ها در چارچوب منشور پروژه مندرج در «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی»، «برنامه عملیاتی» تهیه و پس از تائید رئیس دستگاه اجرایی به دستگاه مسئول و دبیرخانه ستاد ارائه نماید.
 4. تأمین منابع مالی لازم برای اجرای هر یک از پروژه‌های مصوب بر عهده «دستگاه مجری» می‌باشد و مجری می‌بایست در چارچوب اعتبارات، وظایف و اختیارات دستگاه مجری، کلیه اقدامات لازم را برای تأمین مالی پروژه به نحوی به عمل آورد که پروژه طبق زمان‌بندی مصوب اجرا شود.
 5. «دستگاه مجری» موظف است هر دو هفته یک‌بار به‌صورت مستمر، گزارش اقدامات به عمل آمده برای اجرای هر یک از پروژه‌ها و عملکرد را در چارچوب «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی» و شاخص‌های مصوب ستاد به دبیرخانه ستاد گزارش نماید.
 6. کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف به انجام همکاری‌های لازم با «دستگاه مجری» برای اجرای پروژه‌های اولویت‌دار «مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» برای اجرا در سال 1395 می‌باشند. طراحی سازوکار لازم برای تحقق همکاری‌های مشترک با سایر دستگاه‌ها بر عهده «دستگاه مسئول» است.
 7. دعوت از نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان برای حضور در جلسات و کمیته‌های تخصصی مورد نیاز دستگاه اجرایی بر عهده دستگاه مسئول خواهد بود.

 

اعضای ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتی استان و کارگروه‌های مربوطه

اعضای ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتی

استاندار (رئیس)

مدیرکل تعاون، كار و رفاه اجتماعي

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان (دبیر)

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان

نمايندگان منتخب مردم در مجلس شوراي اسلامي

رئيس اتاق بازرگاني، صنايع معادن و كشاورزي استان

روسای کارگروه‌ها (معاونین استاندار)

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان

مدیرکل اطلاعات استان

فرماندار منتخب

نماينده ولی‌فقیه در استان

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان

فرماندهي سپاه استان

رئیس‌کل دادگستري استان

دبير کمیسیون هماهنگي بانك‌های استان

مدیرکل آموزش و پرورش استان

مدیرکل مسکن و شهرسازي استان

مدیرکل امور اقتصادي و دارايي استان

رئيس دانشگاه سمنان

انجمن مديران صنايع

رئیس شورای اسلامی استان

مدیرعامل شركت آب منطقه‌ای استان

مدیرکل راه و ترابری استان

مدیرکل جهاد كشاورزي استان

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان

مدیرکل صدا و سيماي استان

رئیس اتاق تعاون استان

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای

مدیرعامل شرکت گاز

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان

مدیرکل بازرسي استان

 

 

 

 

 

جلسات برگزارشده در استان با محوریت اقتصاد مقاومتی

   خلاصه اقدامات عمومی دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی طی سالهای 97-1395

برگزاری دوره آموزشی اقتصاد مقاومتی

تعداد پروژه های اختصاصی مصوب

تعداد مصوبات

برگزاری  جلسات

سال

نفر ساعت

تعداد

کارشناسی

کارگروه ها

ستاد

شورای راهبری

20400

5

61

91

187

15

22

2

1395

2400

2

51

80

120

16

15

2

1396

6182

9

33

127

40

25*

27

-

12 ماهه 1397

   *  در سال جاری ستاد فرماندهی شهرستان های استان جایگزین کارگروه های تخصصی شده است

اهم اقدامات عمومی دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در سال 1397

 1. جمعبندی عملکرد سال 1395 و سال 1396 و ارسال دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کشور.
 2. برگزاری 8 جلسه اقتصاد مقاومتی با 61 مصوبه و 9 جلسه مشترک با ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان
 3. برگزاری 35 جلسه کارشناسی
 4. برگزاری 9 دوره  آموزشی اقتصاد مقاومتی  برای 663 نفر  در 80 ساعت  از جمله "روش‌های تامین مالی پروژه‌های اقتصاد مقاومتی"، " اقتصاد مقاومتی (1 و 2)" ، " مدل اجرایی و عملکرد اقتصاد مقاومتی" ویژه مدیران، معاونین و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی استان
 5. مکاتبه با دستگاه های اجرایی طی نامه شماره 35381 مورخ 1397/2/1 و دریافت نظرات، پیشنهادات و برنامه های سال جاری آنها و جمع بندی پاسخ مکاتبات و ارائه به استاندار محترم
 6. ارسال ابلاغیه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کشور به دستگاه های اجرایی استان طی نامه شماره 143877 مورخ 1397/3/28 و اخذ پروژه های سال جاری و سهم برش استانی از پروژه های ابلاغی
 7. احصاء طرح ها و پروژه ها ازمطالعات آمایش استان و ابلاغ آنها به فرمانداران شهرستان های استان  جهت گزینش و معرفی پروژه های اقتصاد مقاومتی شهرستان ها طی نامه شماره 202453 مورخ 1397/4/28
 8. پیگیری مصوبات جلسه اول ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان از دستگاه های اجرایی مربوطه طی نامه شماره 208907 مورخ 1397/4/21
 9. برگزاری 4 جلسه بررسی پیشنهادات مصوبات سفر وزیر و مکاتبه با دستگاه های اجرایی استان طی نامه شماره  و اخذ پیشنهادات برای سفر آتی وزیر
 10. پیگیری پیشنهادات مصوبات سفر چهارم وزیر محترم به استان از وزارت امور اقتصاد و دارایی طی نامه شماره 29697 مورخ 1397/1/27
 11. برنامه‌ریزی و مکاتبه در خصوص برگزاری دوره آموزشی با اخذ پیشنهادات دستگاه‌های اجرایی در خصوص برنامه اقتصاد مقاومتی .
 12. پیگیری  تصویب‌نامه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی شماره 29868 مورخه 9/3/1397 در خصوص اخذ برش استانی از  پروژه‌های جدید اقتصاد مقاومتی اولویت دار سال 1397
 13. پیگیری راه‌اندازی سامانه نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی ( نیپا) در سطح استان‌ها.
 14. برگزاری نشست تخصصی « طرح توسعه کشت گلخانه ای در یک هزار هکتار از اراضی استان سمنان »  با حضور متخصصین و کارشناسان دستگاه های اجرایی اداره کل جهاد کشاورزی ،اداره کل اوقاف و امورخیریه و  شرکت سهامی آب منطقه ای استان
 15. برگزاری جلسات و نشست تخصصی در خصوص تولید، سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال اداره کل اوقاف و امور خیریه استان
 16. برگزاری جلسات متعدد کارشناسی در خصوص پیگیری مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی از جمله جانمایی شهرک انرژی خورشیدی، توسعه کشت گلخانه ای در یک هزار هکتار از اراضی استان سمنان، برنامه یکپارچه سازی نظارت اجتماعی با رویکرد مردمی سازی و توانمندسازی جوامع محلی و ...
 17. - ابلاغ اوليتهای آمايشی وبرنامه ای استان برای تدوين پروژه های اقتصاد مقاومتی دستگاه های اجرائی و ستادفرماندهی اقتصاد مقاومتی شهرستان های استان طی نامه شماره 203453 مورخ 28/4/1397.
 18.  جمع بندی پیشنهادات ، برگزاری جلسات کارشناسی و اعلام نتایج به روسای ستاد ستادفرماندهی اقتصاد مقاومتی شهرستان ها طی مکاتبه شماره 415249 مورخ 6/8/1397
 19. -  بررسی مجدد پروژه ها در جلسه کارشناسی با حضور مدیران دستگاه های اجرایی استان طی نامه شماره  500839 مورخ 17/9/1397
 20. - ارائه و تصویب نهایی طرح ها و پروژه های اختصاصی در پنجاهمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان طی نامه شماره 545748 مورخ 6/10/1397
 21. -  ثبت پروژه های اختصاصی اقتصاد مقاومتی در سامانه نیپا و تکمیل فرآیند ثبت نهایی منشور نیپا و اعلام به رییس محترم امور اقتصاد مقاومتی و شورای اقتصاد سازمان طی نامه شماره 606143 مورخ 13/11/1393
 22.  درخواست اخذ دو طرح مهم و موثر اقتصادی از فرمانداران محترم شهرستان‌ها به منظور عملیاتی نمودن اهداف اقتصاد مقاومتی و ایجاد تحرک توسعه ای شهرستان های استان
 23. تعریف هشت راهبرد و اقدامات اولویت دار توسعه استان

الف: تامین آب پایدار شرب و صنعت از طریق انتقال بین حوضه ای و تأکید بر افزایش بهره وری آب

ب:  توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی استان بر پایه محصولات پروتئینی

ج: تحقق راهبرد سمنان مقصد تازه گردشگری ( تغییر جایگاه سمنان از معبر به مقصد)

د: جلب مشارکت بنیادهای توسعه ای در اقتصاد مناطق مستعد استان

هـ: تکمیل کریدورهای ارتباطی شرق به غرب و شمال به جنوب کشور در گستره استان

و: اجرای 1000 هکتار گلخانه وسایه بان در اراضی کشاورزی استان

ز:  تکمیل مطالعات اکتشاف مقدماتی و توسعه زیرساخت های معدنی در پهنه استان با هدف توسعه صادرات محصولات نهائی معدنی

ح: توسعه انرژی های نو در استان با تأکید بر استفاده از انرژی خورشیدی