پرش به محتوا

جلسات برگزارشده در استان با محوریت اقتصاد مقاومتی

   خلاصه اقدامات عمومی دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی طی سالهای 97-1395

برگزاری دوره آموزشی اقتصاد مقاومتی

تعداد پروژه های اختصاصی مصوب

تعداد مصوبات

برگزاری  جلسات

سال

نفر ساعت

تعداد

کارشناسی

کارگروه ها

ستاد

شورای راهبری

20400

5

61

91

187

15

22

2

1395

2400

2

51

80

120

16

15

2

1396

6182

9

33

127

40

25*

27

-

12 ماهه 1397

   *  در سال جاری ستاد فرماندهی شهرستان های استان جایگزین کارگروه های تخصصی شده است

اهم اقدامات عمومی دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در سال 1397

 1. جمعبندی عملکرد سال 1395 و سال 1396 و ارسال دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کشور.
 2. برگزاری 8 جلسه اقتصاد مقاومتی با 61 مصوبه و 9 جلسه مشترک با ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان
 3. برگزاری 35 جلسه کارشناسی
 4. برگزاری 9 دوره  آموزشی اقتصاد مقاومتی  برای 663 نفر  در 80 ساعت  از جمله "روش‌های تامین مالی پروژه‌های اقتصاد مقاومتی"، " اقتصاد مقاومتی (1 و 2)" ، " مدل اجرایی و عملکرد اقتصاد مقاومتی" ویژه مدیران، معاونین و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی استان
 5. مکاتبه با دستگاه های اجرایی طی نامه شماره 35381 مورخ 1397/2/1 و دریافت نظرات، پیشنهادات و برنامه های سال جاری آنها و جمع بندی پاسخ مکاتبات و ارائه به استاندار محترم
 6. ارسال ابلاغیه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کشور به دستگاه های اجرایی استان طی نامه شماره 143877 مورخ 1397/3/28 و اخذ پروژه های سال جاری و سهم برش استانی از پروژه های ابلاغی
 7. احصاء طرح ها و پروژه ها ازمطالعات آمایش استان و ابلاغ آنها به فرمانداران شهرستان های استان  جهت گزینش و معرفی پروژه های اقتصاد مقاومتی شهرستان ها طی نامه شماره 202453 مورخ 1397/4/28
 8. پیگیری مصوبات جلسه اول ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان از دستگاه های اجرایی مربوطه طی نامه شماره 208907 مورخ 1397/4/21
 9. برگزاری 4 جلسه بررسی پیشنهادات مصوبات سفر وزیر و مکاتبه با دستگاه های اجرایی استان طی نامه شماره  و اخذ پیشنهادات برای سفر آتی وزیر
 10. پیگیری پیشنهادات مصوبات سفر چهارم وزیر محترم به استان از وزارت امور اقتصاد و دارایی طی نامه شماره 29697 مورخ 1397/1/27
 11. برنامه‌ریزی و مکاتبه در خصوص برگزاری دوره آموزشی با اخذ پیشنهادات دستگاه‌های اجرایی در خصوص برنامه اقتصاد مقاومتی .
 12. پیگیری  تصویب‌نامه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی شماره 29868 مورخه 9/3/1397 در خصوص اخذ برش استانی از  پروژه‌های جدید اقتصاد مقاومتی اولویت دار سال 1397
 13. پیگیری راه‌اندازی سامانه نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی ( نیپا) در سطح استان‌ها.
 14. برگزاری نشست تخصصی « طرح توسعه کشت گلخانه ای در یک هزار هکتار از اراضی استان سمنان »  با حضور متخصصین و کارشناسان دستگاه های اجرایی اداره کل جهاد کشاورزی ،اداره کل اوقاف و امورخیریه و  شرکت سهامی آب منطقه ای استان
 15. برگزاری جلسات و نشست تخصصی در خصوص تولید، سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال اداره کل اوقاف و امور خیریه استان
 16. برگزاری جلسات متعدد کارشناسی در خصوص پیگیری مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی از جمله جانمایی شهرک انرژی خورشیدی، توسعه کشت گلخانه ای در یک هزار هکتار از اراضی استان سمنان، برنامه یکپارچه سازی نظارت اجتماعی با رویکرد مردمی سازی و توانمندسازی جوامع محلی و ...
 17. - ابلاغ اوليتهای آمايشی وبرنامه ای استان برای تدوين پروژه های اقتصاد مقاومتی دستگاه های اجرائی و ستادفرماندهی اقتصاد مقاومتی شهرستان های استان طی نامه شماره 203453 مورخ 28/4/1397.
 18.  جمع بندی پیشنهادات ، برگزاری جلسات کارشناسی و اعلام نتایج به روسای ستاد ستادفرماندهی اقتصاد مقاومتی شهرستان ها طی مکاتبه شماره 415249 مورخ 6/8/1397
 19. -  بررسی مجدد پروژه ها در جلسه کارشناسی با حضور مدیران دستگاه های اجرایی استان طی نامه شماره  500839 مورخ 17/9/1397
 20. - ارائه و تصویب نهایی طرح ها و پروژه های اختصاصی در پنجاهمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان طی نامه شماره 545748 مورخ 6/10/1397
 21. -  ثبت پروژه های اختصاصی اقتصاد مقاومتی در سامانه نیپا و تکمیل فرآیند ثبت نهایی منشور نیپا و اعلام به رییس محترم امور اقتصاد مقاومتی و شورای اقتصاد سازمان طی نامه شماره 606143 مورخ 13/11/1393
 22.  درخواست اخذ دو طرح مهم و موثر اقتصادی از فرمانداران محترم شهرستان‌ها به منظور عملیاتی نمودن اهداف اقتصاد مقاومتی و ایجاد تحرک توسعه ای شهرستان های استان
 23. تعریف هشت راهبرد و اقدامات اولویت دار توسعه استان

الف: تامین آب پایدار شرب و صنعت از طریق انتقال بین حوضه ای و تأکید بر افزایش بهره وری آب

ب:  توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی استان بر پایه محصولات پروتئینی

ج: تحقق راهبرد سمنان مقصد تازه گردشگری ( تغییر جایگاه سمنان از معبر به مقصد)

د: جلب مشارکت بنیادهای توسعه ای در اقتصاد مناطق مستعد استان

هـ: تکمیل کریدورهای ارتباطی شرق به غرب و شمال به جنوب کشور در گستره استان

و: اجرای 1000 هکتار گلخانه وسایه بان در اراضی کشاورزی استان

ز:  تکمیل مطالعات اکتشاف مقدماتی و توسعه زیرساخت های معدنی در پهنه استان با هدف توسعه صادرات محصولات نهائی معدنی

ح: توسعه انرژی های نو در استان با تأکید بر استفاده از انرژی خورشیدی

 

اهم اقدامات عمومي دبيرخانه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي در سال 1398

- ارسال گزارش پيشرفت عملکرد شش ماهه سال 1398 پروژه‌هاي اقتصاد مقاومتي معرفي شده در سامانه نظام يکپارچه پيشبرد و پايش (نيپا).

- اصلاح و درج عملکرد منشور پروژه‌هاي اقتصاد مقاومتي سال 1397 که در سامانه نظام يکپارچه پيشبرد و پايش (نيپا) استاني.

- احصا و جمع بندي و ارسال اطلاعات سه پروژه بزرگ و موثر اقتصاد مقاومتي که تا پايان دولت دوازدهم به اتمام خواهد رسيد.

- جمع‌بندي و تهيه کتاب گزارش عملکرد اقتصاد مقاومتي.

- احصا و ارسال "گزارش عملکرد پنج پروژه موفق اقتصاد مقاومتي سال 1397 استان‌ها " تهيه شده توسط " امور اقتصاد مقاومتي و شوراي اقتصاد سازمان برنامه و بودجه کشور " به دستگاه‌هاي اجرايي استان.

- ابلاغ چارچوب کلي تدوين کاربرگ‌هاي تدوين پروژه‌هاي اقتصاد مقاومتي به دستگاه‌هاي اجرايي استان.

- اخذ پروژه‌هاي پيشنهادي اقتصاد مقاومتي در سال 1398، از دستگاه‌هاي اجرايي استان جهت طرح و تصويب در ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي استان.

- دريافت ليست و کاربرگ پروژه‌هاي پيشنهادي اقتصاد مقاومتي در سال 1398 از 22 دستگاه اجرايي استان.

- انتخاب 28 پروژه‌ اقتصاد مقاومتي مستمر براي سال 1398 از پروژه‌هاي اقتصاد مقاومتي سال 1397.

- تشکيل "کارگروه مشترک اقتصاد مقاومتي استان‌هاي منطقه 1".

- برگزاري جلسه در خصوص نحوه درج گزارش پيشرفت به صورت فصلي و مستمر در سامانه نظام يکپارچه پيشبرد و پايش اقتصاد مقاومتي در دستگاه‌هاي اجرايي.

- برگزاري جلسه در خصوص اخذ دو طرح مهم و موثر اقتصادي به منظور عملياتي نمودن اهداف اقتصاد مقاومتي و ايجاد تحرک توسعه‌اي در شهرستان‌هاي استان.

- برگزاري بررسي پروژه‌هاي پيشنهادي اقتصاد مقاومتي مشترک في مابين استان‌هاي منطقه يک در سال1398.

- برگزاري جلسه با نمايندگان دستگاه‌هاي اجرايي استان در خصوص نهايي نمودن پروژه‌هاي اقتصاد مقاومتي سال 1398.

- درج منشور پروژه‌هاي اقتصاد مقاومتي سال 1398 در سامانه نيپا.

- بازديد و پايش پروژه‌هاي اقتصاد مقاومتي سال 1398.

- به روز رساني و وارد نمودن صورت‌جلسات و گزارش بازديد در پروژه‌هاي اقتصاد مقاومتي سال 1398 در سامانه نيپا.

- برگزاري جلسات کارشناسي و بررسي پروژه‌هاي اقتصاد مقاومتي سال 1398 در سامانه نيپا.

- دستور کار قرار گرفتن نهايي ليست پروژه‌هاي نهايي اقتصاد مقاومتي سال 1398 جهت طرح و تصويب در ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي استان.

خلاصه اقدامات عمومي دبيرخانه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي طي سال‌هاي 98-1397

تعداد پروژه‌هاي اختصاصي مصوب

تعداد مصوبات

برگزاري جلسات

سال

کارشناسي

ستاد

33

92

40

12

1397

28

82

38

12

1398