شناسنامه اماکن تاریخی استان

نام اثر تاریخ اثر شهرستان نیاز به ترمییم تخریبی تصاویر اماکن توضیحات داده جغرافیایی  
برج چهل دخ... سمنان false true برج چهل دختر (پیش‌نمایش) مشاهده
پیغمبران سمنان false false پیغمبران (پیش‌نمایش) مشاهده
دشت آفتابگ... شاهرود false false 1 (پیش‌نمایش) مشاهده
ارگ سمنان سمنان true false میدان ارگ.jpg (پیش‌نمایش) مشاهده
مسجد جامع ... سمنان false false مسجد جامع (پیش‌نمایش) مشاهده
بسطام بسطام false false بسطام (پیش‌نمایش) مشاهده
عمارت ابرا... مهدیشهر false false عمارت (پیش‌نمایش) مشاهده